Het Coloman bedrijfslogo
Heeft u direct advies nodig? Bel, 072 720 22 00
  • Coloman RSS feed
  • Coloman Twitter pagina

Algemene voorwaarden

Coloman is een handelsnaam van Intronic IS welke handelt onder kvk nummer 37109993.

1. Algemeen

2. Aanbiedingen van Coloman

3. Prijzen en betaling van onze colocatie diensten

4. Levering en levertijden

5. Eigendomsvoorbehoud en retentie

6. Risico

7. Garantie Coloman

8. Garantie Opdrachtgever

9. Verantwoordelijkheid en beveiliging

10. Onderling medewerking

11. Opschorting en ontbinding

12. Aansprakelijkheid

13. Intellectuele eigendom

14. Vertrouwelijkheid

15. Rechts- en forumkeus